Gestió de lloguers de finques

Gestió de lloguers de finques

A Fina Assessors, no som una Agencia Inmobiliaria, per tant no disposem d’una base de dades de finques per llogar, ni ens dediquem a la intermediació per posar en contacte al propietari amb el llogater.

Els nostres serveis comencen quan ambdues parts ja han arribat a un acord de lloguer, donant la millor forma jurídica al contracte i ajudant amb posterioritat al propietari a gestionar i complir amb totes les seves obligacions.

Serveis Principals:

  •  Assessorament integral.
  •  Estudi, preparació i redacció del contracte.
  •  Preparació del dipòsit, en cas de fiança obligatòria.
  •  Emissió de factures/rebuts de lloguer.
  •  Emissió de remeses bancàries de rebuts, i control del cobrament.
  •  Comptabilització dels ingressos i despeses amb imputació a cada finca.
  •  Liquidació dels impostos corresponents (IVA, ITP, Retencions, Impost sobre la Renda, etc).
  •  Liquidació de la taxa turística en contractes de temporada.
  •  Seguiment dels rebuts impagats i tràmits per reclamar el deute al llogater.