Comptable

Comptable

La comptabilitat és sense cap mena de dubte, una de les àrees més importants de l’administració d’una empresa. És imprescindible, en la presa de decisions, disposar d’informació actualitzada, fiable i exacte respecte de la situació patrimonial, financera i del resultat empresarial. Per aconseguir això, cal fixar un procediment de treball i disposar de tota la documentació necessària de manera sistematitzada.

A Fina Assessors, comptem amb l’experiència pràctica i els mitjans tècnics necessaris per a poder assolir aquests objectius.

Serveis Principals:

  •  Serveis integrals de comptabilitat per a petites i mitjanes empreses i per autònoms.
  •  Assessoria en tot el procés administratiu de l’empresa o negoci.
  •  Assessorament i control, per clients que es duen la seva pròpia comptabilitat.
  •  Regularització i tancament comptable.
  •  Confecció i legalització dels llibres obligatoris.
  •  Preparació d’informació comptable i financera periòdica, per entregar als nostres clients.
  •  Formulació dels Comptes Anuals: Memòria, Balanç, Compte de Resultats, etc.