Laboral

Laboral

La filosofia de Fina Assessors, és que nosaltres ens ocupem de tota la problemàtica de la gestió del personal de l’empresa. Tant si el que es requereix és la gestió diària, com un assessorament de suport i estratègic, actuem especialment en l’àmbit de la contractació i en matèria d’afiliació i cotitzacions per oferir un servei àgil i rigorós.

Serveis Principals:

  •  Assessorament laboral integral, per a societats i autònoms.
  •  Contractació laboral
  •  Elaboració de nòmines i resolució d’incidències (altes, baixes, etc).
  •  Confecció d’ assegurances socials.
  •  Acomiadaments.
  •  Tramitació d’aplaçaments a la Seguretat Social.
  •  Inspeccions de treball.
  •  Representació de l’empresa davant els organismes oficials i els Jutjats de lo Social.
  •  Responsabilitat civil derivada d’accidents del treball.